הלל עיצוב גרפי

בית כנסת

יגלחשיחכחשגכילשגחכיחלגעכ

כחלגחכליעיכלחעילכחע

לחיעלכחדיעלדיכגדעעחעיכחע