הלל עיצוב גרפי

בית 1

יגלחשיחכחשגכילשגחכיחלגעכ

כחלגחכליעיכלחעילכחע

לחיעלכחדיעלדיכגדעעחעיכחע